Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza studentów i absolwentów urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, psychologii, prawa i kierunków pokrewnych do udziału w pracach grupy roboczej  „DiverCity“.

 

Udział w warsztatach z zakresu planowania przestrzennego, polityki miejskiej, rozwoju miast, tworzenia wspólnot mieszkańców jest szansą dla uczestników na poszerzenie wiedzy teoretycznej i zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole.

Szczegółowe informacje:

Zaproszenie do udziału w pracach grupy roboczej „DiverCity“