Uniwersytet Warszawski Towarzystwo Przyjaciół UW

Towarzystwo Przyjaciół UW

Zadaniem Towarzystwa Przyjaciół UW jest „wspomaganie działalności Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o Uniwersytecie oraz umacnianie jego autorytetu”, dlatego ważną formą działalności stowarzyszenia są czwartkowe spotkania, podczas których szeroko dyskutowane są sprawy uczelni – zarówno te dotyczące jej przeszłości, jak i przyszłości.

 

Na kolejnym czwartkowym spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego prelekcję pt. „200 lat naszego Uniwersytetu – dobry początek” wygłosi prof. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji. Po wykładzie odbędzie się prezentacja książki „Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego”. Prelekcja odbędzie się 23 marca o godz. 17 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Wstęp jest wolny.

 

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski

Biuro Rektoratu, pok.12

tel. 22 55 22 041

faks 22 55 24 013

e-mail: tpuw@adm.uw.edu.pl

sekretarz – Marta Piekut-Radoła

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego mogą opłacać składki bezpośrednio na konto: 90 1240 6175 1111 0000 4579 3240 – PEKAO SA, O/Warszawa, ul. Jasna 1. Składka roczna wynosi 25 zł.