W maju pracownicy administracji centralnej i wydziałowej mogą zapisywać się na szkolenia z języka angielskiego oraz różnic kulturowych i komunikacji w środowisku międzynarodowym.

 

Szkolenia z komunikacji w środowisku międzynarodowym rozpoczną się 9 czerwca. Zapisy trwają. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca (formularz zgłoszeniowy).

 

30 maja rozpoczęła się rejestracja na intensywne, wakacyjne kursy jęz. angielskiego. Szkolenia trwać będą 30 godzin. Uczestniczyć w nich mogą pracownicy administracji Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnieni w wymiarze co najmniej połowy etatu, na czas nieokreślony. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które w swojej pracy wykorzystują znajomość języka angielskiego – pracownicy dziekanatów, domów studenckich, administracji centralnej i innych jednostek, obsługujący obcokrajowców. Zajęcia są bezpłatne.

 

Do wyboru są dwa kursy:

  • zajęcia na poziomie A2/B1 trwać będą od 23 czerwca do 14 lipca (pon., śr., pt. w godz. 8.30-11.00). Miejsce spotkań: budynek dydaktyczny UKKNJA przy ul. Nowy Świat 4,

Pobierz opis i plan zajęć

Zapisy

 

  • zajęcia na poziomie B1 trwać będą od 1 do 21 lipca (codziennie w godz. 8.30-10.00). Miejsce spotkań: budynek Szkoły Języków Obcych na kampusie głównym UW.

Pobierz opis i plan zajęć

Zapisy

Przed wyborem grupy należy ocenić swoją znajomość języka korzystając z tabeli zamieszczonej na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Nauczania Języków Obcych: www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl.

 

Osoby zarejestrowane na kursy do 13 czerwca powinny przedstawić pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i zgodę przełożonego, który potwierdzi, że znajomość języka angielskiego jest przydatna w wykonywanej pracy.

 

Rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa tylko przed rozpoczęciem kursu, odpowiednio dla szkolenia rozpoczynającego się 23 czerwca – do 13 czerwca, dla kursu rozpoczynającego się 1 lipca – do 24 czerwca.

 

Pracownik otrzymuje dyplom ukończenia kursu, jeśli nie opuścił więcej niż 6 godzin dydaktycznych.

Dodatkowych informacji udziela koordynator ds. szkoleń Agnieszka Leśniewska – tel. 55 20 588.

Szczegóły dostępne są na stronie szkoleń