5 marca odbyła się uroczystość wręczenia pierwszego stypendium im. Anny Bornus – zmarłej w styczniu 2013 roku studentki Wydziału Polonistyki. Pomimo ciężkiej choroby, Anna Bornus do końca pasjonowała się nauką, była też ciekawa świata, co pozwalało jej pokonywać coraz większe ograniczenia. Aby upamiętnić jej determinację – ale także by wspomóc studentów z najcięższymi niesprawnościami, którzy mimo trudnej sytuacji zdrowotnej z ogromnym zaangażowaniem dążą do zdobywania wiedzy – rodzina zmarłej studentki ufundowała stypendium, które będzie przyznawane raz w roku. Osobę, która takie stypendium otrzyma, będzie wskazywała specjalnie powołana komisja konkursowa. Tegoroczną laureatką została Agnieszka Bal, studentka trzeciego roku politologii. Nagrodę wręczył Rafał Bornus, ojciec Ani.