Od 2011 r. doktoranci zajmujący się naukowo stosunkami polsko-rosyjskimi mieli szansę na uzyskanie dodatkowego dofinansowania ze specjalnego programu stypendialnego. W trzech pierwszy edycjach konkursu stypendium przyznano dwóm osobom. W ostatniej, tegorocznej edycji wsparcie otrzymały 3 osoby:

  • Katarzyna Roman z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, przygotowująca rozprawę na temat najnowszej rosyjskiej literatury zaangażowanej,
  • Karol Żojdź z Wydziału Historycznego, zajmujący się dziejami stronnictwa dworskiego w Wielkim Księstwie Litewskim,
  • Karol Kamiński z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, którego praca doktorska przedstawiać bedzie analizę socjologiczno-prawną zjawiska „małego ruchu” na pograniczu polsko-rosyjskim.

Laureaci otrzymywać będą prze dwa lata stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Fundatorami zakończonego programu stypendialnego były firmy Gazprom Export i EuRoPol Gaz.