Uniwersytet Warszawski Stypendia naukowe

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?

 

dokumenty dotyczące stypendium ministra 2016/2017

  • pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Z jakich programów grantowych można skorzystać?

  • Diamentowy Grant – program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
  • Najlepsi z najlepszych – program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach

W jakich konkursach można wziąć udział?

  • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

  • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

  • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego
Imagine Cup – konkurs technologiczny
The ACM International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego

Więcej informacji dla studentów