Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków do nowego programu stażowego PRAXIS, który zaczął funkcjonować w ramach projektu SKILLS. Podczas stażu w zagranicznym ośrodku naukowym lub zagranicznej firmie, uczestnicy tego programu będą mogli rozwinąć umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań.

 

W stażu może uczestniczyć zarówno doktorant, który kierowanie zespołem naukowym ma jeszcze przed sobą, jak i osoba ze stopniem doktora habilitowanego, która postanowiła lepiej przygotować się do komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

 

Więcej informacji o nowym programie PRAXIS