Uniwersytet Warszawski Tematy od A do Z

A

akademiki → zasady przyznawania miejsc, terminy, mapka

archiwum prac dyplomowych (APD) → przejście na portal APD

artykuł w piśmie uczelni „UW” → możliwość publikacji, kontakt z redakcją

asystent osób niepełnosprawnych → przejście na stronę Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 

B

basen → lokalizacja i godziny otwarcia

biblioteki  → zasady korzystania, przejście na stronę BUW, lista stron www wszystkich bibliotek

 

C

Centrum Sportu i Rekreacji → lokalizacja i godziny otwarcia

certyfikat z języka obcego → informacje o nauczaniu języków obcych, zasady przystępowania do egzaminu

 

D

dni wolne od pracy w 2016 roku → pdf

dni wolne od pracy w 2017 roku → pdf

dodatek mieszkaniowy → dla studentów

domena → procedura zakładania strony, zasady tworzenia nazwy dla domeny, korzystanie z szablonu graficznego dla stron internetowych

doradztwo zawodowe → Biuro Karier

 

E

ECTS → przeliczanie punktów, informator ECTS

egzamin certyfikacyjny z języka obcego → informacje o nauczaniu języków obcych, zasady przystępowania do egzaminu

ELP (elektroniczna legitymacja pracownika) → procedura wydawania, formularz zgłoszenia lub modyfikacji

ELS (elektroniczna legitymacja studencka) → do czego służy, jak ją wyrobić

Erasmus+ → student, doktorant, pracownik

 

G

galeria UW → kontakt 

grupowe ubezpieczenie zdrowotne → oferta 

„grusza” (dofinansowanie wczasów) → zasady przyznawania oraz wzór wniosku

 

H

„Hera”, obiekt hotelowy → ceny, lokalizacja, zakwaterowanie

 

I

imprezy (pomoc w organizacji) → Biuro Promocji

informatyczne usługi → usługi informatyczne

 

J

języki obce → informacje o nauczaniu języków obcych, zasady przystępowania do egzaminu certyfikacyjnego

 

K

kalendarz akademicki → organizacja roku

kalendarze studenckie/pracownicze z systemu USOS → usługi informatyczne

klepsydry na bramie → Biuro Prasowe

koło naukowe → studentów, doktorantów

komunikaty prasowe dot. wydarzeń i inicjatyw uniwersyteckich → Biuro Prasowe

komisje → senackie, ustawowe, rektorskie, uczelniane

konto pocztowe → zakładanie, aktualizacja

krajowa wymiana studentów → program MOST

kredyt studencki → podstawowe informacje

książkowe kalendarze uniwersyteckie → Biuro Promocji

księga znaku UW → pdf

 

L

LABI (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji) → lista LABI

legitymacja pracownicza (ELP) → procedura wydawania, formularz zgłoszenia lub modyfikacji

licencje do oprogramowań komputerowych → zakup

logotyp UW → Biuro Promocji, księga znaku UW

 

M

media (wypowiedzi eksperckie dla mediów) → Biuro Prasowe

materiały promocyjne → Biuro Promocji

międzynarodowa wymiana akademicka → Biuro Współpracy z Zagranicą

„Moje konto” – edycja danych personalnych → usługi informatyczne

Monitor UW – baza uniwersyteckich aktów prawnych → monitor.uw.edu.pl

MOST → student, doktorant

 

N

nekrologi w prasie → Biuro Prasowe

niepokojące zdarzenie na terenie kampusu → Biuro Gospodarcze, tel. 22 55 20 807, 55 20 341

„Nasz Uniwersytet” → raport z warsztatów do pobrania 

 

O

ochrona danych osobowych → Administrator bezpieczeństwa informacji na UW, formularze, instrukcje i inne dokumenty

ochrona własności intelektualnej → Biuro Informacji Patentowej

ogłoszenia o pracy na UW → aktualne oferty, instrukcja zamieszczania ogłoszeń

ombudsman → kontakt

opłata za drugi kierunek studiów → zasady

 

P

patenty → Biuro Informacji Patentowej

pensum → przepisy

pieczątki → Biuro Promocji

platforma usług elektronicznych na UW → usługi informatyczne

poczta → zakładanie, aktualizacja kont

podróże służbowe → zasady podroży krajowych i zagranicznych

pożyczki na remont i zakup mieszkania → Biuro Spraw Socjalnych

praca dla absolwentów uczelni → Biuro Karier

praktyki studenckie → Biuro Karier

prenumerata czasopism dla jednostek administracji centralnej → Biuro Promocji 

publikacja artykułu w piśmie uczelni „UW” → Biuro Prasowe

prenumerata czasopism dla administracji centralnej → Biuro Promocji

praca na UW → aktualne oferty, instrukcja zamieszczania ogłoszeń

promocja wydarzeń i inicjatyw uniwersyteckich w mediach → Biuro Prasowe

promocyjne materiały → Biuro Promocji

przepustka uprawniająca do wjazdu na teren UW → Biuro Gospodarcze, 55 20 807, 55 20 341

przygotowywanie materiałów dla osób niewidomych lub słabowidzących → oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 

R

Rada koordynacyjna ds. certyfikacji biegłości językowej → strona www

raport „Nasz Uniwersytet” → pdf

reklamy prasowe, radiowe i telewizyjne → Biuro Promocji

rezerwacja miejsc w uniwersyteckich ośrodkach wczasowych → Biuro Spraw Socjalnych

równoległe studia → zasady

rzecznik akademicki (ombudsman) → kontakt

 

S

sale → lista sal, wniosek wynajmu lub system rezerwacji sal

samorząd studentów → działalność

samorząd doktorantów → działalność

SAP ERP → przekierowanie do strony systemu

Senat UW → przekierowanie do strony, komisje senackie, protokoły posiedzeń

SharePoint → usługi informatyczne

„Sokrates”, obiekt hotelowy → ceny, lokalizacja, zakwaterowanie, druk rezerwacji miejsca w części lektorskiej (pdf)

spis pracowników → nowy spis pracowników, Dział Sieci Komputerowych – helpdesk

Street View – mapy Google → usługi informatyczne

stołówka → lokalizacja i godziny otwarcia

strona www (zamieszczenie informacji na stronie głównej, portalu) → Biuro Prasowe

strona w domenie uniwersyteckiej → założenie poddomeny w domenie uw.edu.pl

studia równoległe → zasady

stypendium doktoranckie → zasady przyznawania

stypendium naukowe → student, doktorant

stypendium socjalne → student, doktorant

stypendium zagraniczne → Biuro Współpracy z Zagranicą

system rezerwacji sal → srs.uw.edu.pl

szablon graficzny stron www → usługi informatyczne

szkolenia biblioteczne → tradycyjne i online

szkolenia zagraniczne dla pracowników → Biuro Współpracy z Zagranicą

 

Ś

ścianka wspinaczkowa → lokalizacja i godziny otwarcia

ścienne kalendarze uniwersyteckie → Biuro Promocji

 

T

teczki i inne materiały promocyjne → Biuro Promocji

tłumacz języka migowego → oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół UW → informacje

transport dla osób niepełnosprawnych → oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

tworzenie internetowych stron wydziałowych → usługi informatyczne

 

U

ubezpieczenie zdrowotne → oferta 

urlop → sprawdzanie absencji

USOSCloud → usługi informatyczne

USOSweb → przewodniki dla studentów i pracowników

USOSownia → przydatne informacje o USOS-ie

 

V

Virtual Private Network (VPN) → usługi informatyczne

Voice over Internet Protocol (VoIP) → telefonia internetowa

 

W

wczasy „pod gruszą” → zasady przyznawania dopłat, formularze

wi-fi → dla społeczności UW i dla gości

wirtualny spacer po UW → usługi informatyczne

wizytówki → Biuro Promocji

własność intelektualna (porady w zakresie ochrony) → Biuro Informacji Patentowej

wspinaczkowa ścianka → lokalizacja i godziny otwarcia

wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej → Biuro Wspomagania Rozwoju

wnioski o dofinansowanie w ramach międzynarodowych programów badawczych → Biuro Obsługi Badań

wnioski o środki z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (oprócz programu Pomost) → Biuro Wspomagania Rozwoju

www – szablon graficzny stron internetowych → usługi informatyczne

www (zamieszczenie informacji na stronie głównej, w portalu) → Biuro Prasowe

wybory → strona Uczelnianej Komisji Wyborczej

wydarzenia (pomoc w organizacji) → Biuro Promocji

wynajem sal → lista sal, wniosek wynajmu lub system rezerwacji sal

wypożyczanie sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawne → oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Z

zatrudnienie →  Biuro Spraw Pracowniczych

zamówienia publiczne → ogłoszenia i kontakt z działem

zapomogi → student, doktorant, pracownik

zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego → Biuro Spraw Socjalnych

zespoły → rektorskie, uczelniane, pozostałe

związki zawodowe → kontakt do związków zawodowych

 

Ż

żłobek → podstawowe informacje

 

Jak korzystać z portalu?Portal wewnętrzny został pomyślany jako przewodnik, który ma pokazać, co Uniwersytet oferuje członkom swej społeczności, np.:

 

  • na jakie wsparcie materialne może liczyć student,
  • jakie stypendia może zdobyć doktorant,
  • z jakich udogodnień może skorzystać pracownik.

 

Podpowiadamy, do kogo zgłosić się z konkretnym problemem, a także jak załatwić rozmaite formalności, np. związane z otrzymaniem stypendium czy wyjazdem zagranicznym.

 

Kwestii opisanych na portalu jest jednak tak wiele, że – aby ułatwić poruszanie się po nim – stworzony został „przewodnik po przewodniku”, czyli alfabetyczny spis spraw, problemów i tematów. Przekierowania prowadzą na podstrony portalu, a także inne uniwersyteckie strony, na których można znaleźć szczegółowe informacje.

Przydatne kontakty i linki: władze uczelni wydziały i inne jednostki biura administracji uczelnianejspis pracownikówkalendarz akademicki