Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów zaprasza na VI Spotkanie Interdyscyplinarne CEZAMAT. Spotkanie odbędzie się 13 marca o godzinie 16.00 w Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej (Warszawa, Plac Politechniki 1, sala nr 4).

 

Uczestnicy spotkania wysłuchają prelekcji:

  • „Fotoliza wody przy użyciu anod półprzewodnikowych”  – prof. dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN)
  • „Nanokompozyty termoelektryczne” – prof. dr hab. Tomasz Story (IF PAN)
  • „Fotowoltaika – między fantazją a rzeczywistością” – dr Paweł Zabierowski (WF PW).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w wydarzeniu: k.wakula@partnersi.com.pl.

Więcej o projekcie CEZAMAT

www.cezamat.eu