Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW

W jakich sprawach może pomóc?

  • przygotowanie i realizacja przez wydziały i inne jednostki UW wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz projektów badawczych i edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych,
  • przygotowanie i realizacja przez pracowników wniosków o środki z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w programach finansowanych z funduszy europejskich: MPD, Team, Ventures, Homing Plus oraz projekt Skills. (wyjątkiem jest program Pomost obsługiwany przez Biuro Obsługi Badań).

Siedziba

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

budynek dawnego Centrum Informatycznego (CIUW), II piętro, pok. 216

 

Jak się kontaktować?