Choć Program LLP Erasmus dobiegł końca, to jeszcze do 30 czerwca 2014 roku można starać się o wyjazd na zagraniczne praktyki.

 

  • Student sam wybiera uczelnię, przedsiębiorstwo bądź instytucję, w której chce odbyć praktyki.
  • Czas trwania praktyki to minimalnie trzy miesiące i nie dłużej niż do 30 września.
  • Wyjechać można do krajów UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Szwajcarii.
  • Miesięczne stypendium waha się, w zależności od kraju, od 350 do 550 euro.
  • Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel: 22 55 24068.

 

Ostateczny termin składania dokumentów to 30 cZERWCA 2014 roku.

Przydatne linki:

Wymiana krajowa i zagraniczna

Biuro Współpracy z Zagranicą UW