Uniwersytet Warszawski Dom pracownika naukowego

Pracownik uczelni, któremu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie lub innym miejscu, z którego może codziennie dojeżdżać na uczelnię oraz dodatkowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o miejsce w Domu pracownika naukowego, znajdującym się przy ul. Smyczkowej 9/11. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w DPN, oraz osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie, powinny złożyć kwestionariusz na swoim wydziale.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania miejsc znajdują się w regulaminie korzystania z DPN UW.