Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Zakładowy Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest obsługiwany przez:

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Biuro Spraw Socjalnych czynne jest we wtorki i czwartki, w godz. 9-13, a w środy w godz. 9-12. Wypłaty z kasy odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 9-13.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy finansowanej z ZFŚS:

pracownicy, ich dzieci i współmałżonkowie,

doktoranci i ich dzieci,

renciści i emeryci UW.