Uniwersytet Warszawski Program Nowoczesny Uniwersytet

Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW, rozpoczęty w 2009 roku, składał się z czterech modułów: konkursów stypendialnych dla doktorantów i młodych doktorów, wizyt profesorów spoza UW, staży zagranicznych, a także szkoleń dla pracowników. Pierwsze trzy części już się zakończyły, nadal trwa program szkoleń.

 

Szkolenia NUW dla nauczycieli akademickich:

  • szkolenia dotyczące najnowszych metod nauczania, program przewiduje dwadzieścia cztery cykle szkoleń, każdy po 10 godzin akademickich,
  • zajęcia wizytowane polegające na obserwowaniu przez trenera, po zajęciach nauczyciel dostaje informację zwrotną na temat poprawności metod i technik stosowanych podczas ćwiczeń czy wykładu,
  • szkolenia dotyczące korzystania z pozabudżetowych pieniędzy na przedsięwzięcia naukowe oraz tworzenie eksperymentalnych i innowacyjnych programów edukacyjnych,
  • konferencje i seminaria z udziałem dydaktyków, konferencje poświęcone są nowoczesnej dydaktyce szkoły wyższej i tradycyjnym metodom nauczania, dobrym praktykom w nauczaniu osób dorosłych w kontekście doświadczeń polskich i zagranicznych, innowacyjnym metodom nauczania.

Zgłoszenia

Zgłaszać się na szkolenia można przez cały czas. Obsługą programu zajmuje się Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia będzie się starać o pieniądze na kontynuację programu.

Więcej informacji dla pracowników

Przydatne kontakty i linki:

Nowoczesny Uniwersytet 

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
budynek dawnego Centrum Informatycznego UW, II piętro, pok. 216
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.nuw.uw.edu.pl

 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumenty