Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Infravation” na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie innowacyjnej infrastruktury transportu drogowego.

 

Zakres tematyczny konkursu dotyczy  innowacyjnych technologii, rozwiązań i materiałów mających zastosowanie przy konstruowaniu nowych oraz utrzymaniu istniejących obiektów infrastruktury drogowej.

 

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2014 r.

Więcej informacji:

Otwarcie naboru w konkursie „Infravation”