Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskiej konferencji „Air law and technology. Nowe wyznania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, w auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przy ul. Pigonia 1.

 

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z aktualnymi problemami prawa lotniczego oraz technologiami lotniczymi w świetle zagadnień prawnych. Wystąpienia będą też dotyczyły: Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, prawa pasażera w aspekcie regulacji międzynarodowych, bezpieczeństwa żeglugi powietrznej oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej dowódców statków powietrznych. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w branży lotniczej, ochroną patentową wynalazków lotniczych, licencjonowaniem personelu w świetle nowych regulacji prawnych oraz z zarządzaniem przestrzenią powietrzną.

 

Szczegółowe informacje