Księga znaku jest dla każdej instytucji podstawą tzw. systemu identyfikacji wizualnej. Jej zadaniem jest ochrona logo instytucji, dzięki ustaleniu jasnych zasad dotyczących jego wykorzystania.

 

Orzeł, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, otoczony pięcioma gwiazdami, symbolizującymi pięć wydziałów, które weszły w skład uczelni w momencie jej powstania – jest to zastrzeżony znak Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy, kto wykorzystuje logo UW w publikacjach, materiałach promocyjnych czy na stronach internetowych, jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w opublikowanej właśnie „Księdze znaku Uniwersytetu Warszawskiego”.

 

Publikacja adresowana jest do wszystkich studentów i pracowników uczelni oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem. Zawiera wszelkie odmiany logo UW oraz sugestie dotyczące jego stosowania, a także kolorystyki, tła, rozmiaru elementów. Podaje przykłady właściwego oraz nieprawidłowego użycia znaku.

 

Pobierz Księgę znaku (pdf)

 

Pobierz Księgę identyfikacji wizualnej (pdf)