UOTT UW ogłasza pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową posiadającą największy potencjał komercjalizacyjny. Prace można przesyłać do 31 października.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim to, jak bardzo rozwiązania opisane w pracach zmieniają dotychczasowy stan techniki i wiedzy; jakie będą korzyści ekonomiczne dzięki wdrożeniu tych rozwiązań oraz jakie są dostępne rozwiązania opisanego w pracy problemu. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione po 1 maja 2013 roku.

 

Autorzy trzech najlepszych prac: licencjackiej, magisterskiej i doktoranckiej otrzymają nagrody pieniężne – odpowiednio 3, 4, 5 tys. złotych brutto.

 

Prace należy przesyłać do 31 października.

 

Więcej informacji.