Uniwersytet Warszawski i British Council zapraszają na konferencję pt. Challenges in Internationalisation.

 

Wydarzeniepoświęcone będzie omówieniu wyzwań związanych z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych.

 

Poruszone zostaną m.in.

 

  • kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich,
  • metodyki CLIL i EMI,
  • praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim).

 

Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawią propozycje rozwiązań, przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie ciągłego doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na poziomie wyższym.

 

Językiem konferencji będzie język polski i język angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

 

Konferencja odbędzie się 26 marca w auli Dawnej Biblioteki.

Przydatne linki:

Więcej informacji o konferencji

Program konferencji