Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 roku.

Zobacz listę wszystkich dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.