Uniwersytet Warszawski Wymiana krajowa i zagraniczna

Program MOST (wymiana krajowa)

Program Erasmus+ (wyjazdy zagranicę na studia częściowe, praktyki i staże naukowe)

Umowy bilteralne

Stypendia rządowe

Międzynarodowe programy badawcze