Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Studenci studiów III stopnia mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pomocy Materialnej. Świadczenia są przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez dziewięć miesięcy. Kwoty stypendiów są podawane co roku w zarządzeniu rektora.

zmiany w regulaminie (pdf) – z 19 października 2011 r.
zmiany w regulaminie (pdf)
– z 30 września 2015 r.

Stypendium socjalneStypendium socjalne przyznawane jest studentom (pochodzenia polskiego i obcokrajowcom) w trudnej sytuacji finansowej. Wniosek o przyznanie go można złożyć w każdej chwili. Doktoranci studiów stacjonarnych mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na wynajęcie mieszkania. O większe dofinansowanie mogą ubiegać się też ci, którzy mieszkają z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie wypoczynku

Ubezpieczenie zdrowotne

  • ubezpieczenia – informacje i wnioski (druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz w Sekretariatach Studiów Doktoranckich na poszczególnych wydziałach)