Rada Młodych Naukowców –  organ pomocniczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  rozpoczęła konsultacje ze środowiskiem naukowym na temat nowego postępowania habilitacyjnego.

 

RMN chce poznać opinie naukowców i zachęcić ich do zaproponowania nowych rozwiązań, które usprawniłyby postępowanie.

 

Zebrane opinie posłużą Radzie do wypracowania rekomendacji, które zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

 

Ankietę można wypełnić tutaj:

http://rmn.org.pl/ankieta-habilitacja/