Uniwersytet Warszawski Portal informacyjny

Menu podstrony

Studia z zarządzania uczelnią
Do 30 października pracownicy administracji mogą składać dokumenty na podyplomowe studia menedżerskie z zarządzania szkołą wyższą.
Starting Grant na horyzoncie
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych są najbardziej prestiżowymi grantami w naszym regionie. Nabór wniosków w konkursie Starting Grant ERC trwa do 17 listopada.
Kursy dla pracowników
Pracownicy administracji mogą zapisywać się na kursy z języka angielskiego oraz na zajęcia z prawnych aspektów nadania stopnia doktora.
Rejestracja na szkolenia
Od września zapisy na szkolenia dla pracowników administracji odbywają się przez platformę e-learningową COME. Rejestracja trwa od 9 września.
Nowy spis pracowników
Działa już nowy spis pracowników. Aplikacja Moje konto wyglądem przystosowana jest do strony głównej UW. Każdy pracownik może ją samodzielnie aktualizować.
Podwyżki wynagrodzeń
List rektora UW w sprawie podwyżek dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.